Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Nye medier gir oppvakte informasjonsbrukere og styrker demokratiet, mener Jon Bing. Han besøkte UiB i forrige uke.
- Det viktigste du må ha hvis du vil jobbe som forsker er lidenskap til faget, konkluderer jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde.
Elevene i 6B ved Aurdalslia skole har laget forslag til ny grunnlov for landet.
Hvordan ville samfunnet sett ut dersom barn fikk bestemme? Hvilke rettigheter ville de ha lagt mest vekt på? Det juridiske fakultet har utfordret elever i sjette klasse til å lage en helt ny grunnlov.
Styret ved Det juridiske fakultet går inn for å arbeide videre med utviklingen av en LLM-grad ved Det juridiske fakultet i Bergen. Også internasjonale fellesgrader skal utredes som del av fakultetets internasjonaliseringsstrategi.