Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

– Eg forsøkjer å avklare kva terrorisme er, rettsleg sett – som brotsverk, seier jusprofessor Erling Johannes Husabø.