Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Doktorgradsstipendiat Ragna Aarli ved juridisk fakultet på UiB etterlyser klarere regler for dekning av rettssaker i mediene.