Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Alle ved fakultetet, både studenter og ansatte, oppfordres til å komme med innspill til den nye strategiplanen. Den vil angå alle som én.