Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Umenneskeliggjøringen av et menneske i boken Roots, gjorde varig inntrykk på jusprofessor Henriette Sinding Aasen.
- Noreg er ganske eksotisk for oss søreuropearar seier Pedro Leal, ein av dei ferske utvekslingsstudentane ved Det juridiske fakultet.
Verken stat eller internasjonale organisasjonar vil ta det fulle ansvaret for sivile i flyktningeleirar. Resultatet er at dei sit att utan rettstryggleik.