Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Fredag 17. juni blir de nyutdannede juristene feiret med pomp og prakt. På vei ut i arbeidslivet får de også med seg siste nytt fra Midtens rike.
Nils Klim-prisvinner Jørn Jacobsen vender stadig tilbake til filosofen Immanuel Kant i sine arbeider med strafferett.