Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Planrett er eit nytt tilskot til fagtilbodet innanfor naturressurs- og miljørett ved fakultetet.