Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Denne våren kan vi tilby et spesialemne innen kriminologi.
Fram mot år 2025 vil talet på yrkesaktive juristar auke betydeleg. Talet på jusstudentar må aukast dersom behovet i arbeidsmarknaden skal møtast.