Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Maarit Jänterä-Jareborg er ein av dei heldige som har opplevd at karrierevegen ho valde som ung, berre er blitt meir aktuell og interessant med tida. 25. januar fekk ho tildelt sitt æresdoktorat ved UiB.