Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Eit semester på utveksling i Uppsala sendte femteårsstudent Maria Husebye til Brussel for å delta i ein internasjonal prosedyrekonkurranse. ‒ Eg har lært utruleg mykje, seier ho.