Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Då den norske grunnlova vart vedteken i 1814, representerte ho eit radikalt brot med fortidas einevelde og privilegium.  
Det nye tidsskriftet er en viktig internasjonal plattform både for forskergruppen og fakultetet.