Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Bjørn Henning Østenstad og Jon Petter Rui har vorte professorar ved Det juridiske fakultet.
Maja Janmyr ved Det juridiske fakultet har vorte tildelt Meltzerprisen for yngre forskarar.
Ingun Fornes er stipendiat og forskar på korleis ein straffar born.