Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Rettsforsker Ernst Nordtveit får Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden for å ha styrket samarbeidet mellom norske og tyske universitet innenfor rettsvitenskap.
I august 2013 reiste det andre kullet med jusstudentar frå UiB på utveksling til Kina. Dei kom heim med ei spanande blanding av kinesisk kultur og internasjonal rett i bagasjen.