Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Professor Jørn Øyrehagen Sunde er klår på at høgsterettsjubileet er for fleire enn folk med juridisk embetseksamen. Høgsterett er for viktig til det.
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter skal bidra til å heve kvaliteten på undervisningen og synligjøre forskning og annen aktivitet ved fakultetet.
Hilde Hauge har fått opprykk til professor.