Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

The Annual Public Procurement Conference organized by the Norwegian Complaints Board (“KOFA") was held on October 13th, 2015 in Bergen.
Det juridiske fakultet innfører obligatorisk engelsk emne på masterprogrammet i rettsvitenskap for at studentene skal bli bedre rustet for arbeidslivet.
I forbindelse med 200-årsmarkeringen av Norges Høyesterett, ble den årlige Rokkanforelesningen i år holdt av professor Lee Epstein. Se video!