Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Michael S. Moore om forslaget til ny tilregnelighetsregel i NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern.
Michael S. Moore var innleder ved Bergen Lecture 2015. Her kan du se hele innlegget.
Velkommen til gratis lunsjkonsert med julestemning i Universitetsaulaen!