Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Universitetet i Bergen har hatt et langvarig forskningssamarbeid med Kina. Nå styrkes satsingen ytterligere med opprettelsen av Norwegian China Law Centre ved Det juridiske fakultet.
Det juridiske fakultet ved UiB er det første juridiske lærestedet i Norge som tilbyr et slikt opplæringstilbud.
Prosjektet «Bedre språk, bedre jurister» skal øke jusstudentenes språklige bevissthet og kompetanse.