Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Tore Lunde og Ronny Gjendemsjø er oppnevnt som nemnsmedlemmer i den nyopprettede konkurranseklagenemnda som skal lokaliseres i Bergen.
Forskargruppa for strafferett og straffeprosess har sendt inn eit høyringssvar på Justisdepartementet sitt høyringsnotat om «strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning».
Tidligere student Hans Herman Tjønn jobber i dag som aspirant i Utenriksdepartementet, med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten.