Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Fra 2. til 5. juni kan du stemme på studentrepresentanter til Fakultetsstyret. På denne siden finner du informasjon om kandidatene og elektronisk stemmegivning.
11 studenter fra Det juridiske fakultet kombinerer dette semesteret studier og praksisplass i Kina. De forteller om gode opplevelser så langt.
Høyesterettsdommer og årets æresalumn, Magnus Matningsdal, satt ikke bare på lesesalen i studietiden – han spilte også fotball på UiB-laget «Jæren stein og grus».
Globale samfunnsutfordringer og samarbeidet mellom UiB og Kina, var sentrale tema under Kinakonferansen 4 mai.