Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

I disse dager får alle vitenskapelig ansatte på UiB en spørreundersøkelse i innboksen sin. Undersøkelsen er en del av EU-sertifiseringsprogrammet Charter & Code, som skal sette en europeisk standard for forskeres arbeidsvilkår. Undersøkelsen sendes til alle forskere i vitenskapelige stillingskategorier ved UiB.
Møtet med norsk kultur kan være en utfordring, men for månedens alumn Hope Corbin var det å studere i Norge en positiv opplevelse. Engasjer deg, lær deg å lytte og samarbeide er Corbins råd til dagens studenter. I dag arbeider hun på Western Washington University i USA, men er tilbake i Bergen for prosjektet Refugee Resilience Network.
Halvard Haukeland Fredriksen er redaktør av en ny antologi om EØS-avtalen. Flere ansatte fra Det juridiske fakultet har bidratt i boken.
I dag vedtok fakultetsstyret å tilsette Maria Vea Lund som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet. I samband med tilsettinga har vi spurt Maria om kva ho vil fokusere på i den nye stillinga.
I midten av februar reiser 7 studenter fra Det juridiske fakultet i Bergen til Beijing eller Shanghai der de skal studere kinesisk rett og ha praksis i bedrifter i Kina.
Kjenner du en brobygger? En som har vist at forskning og utdanning er viktig for samfunnet?
4. januar blei den norske stat frikjent i klimasøksmålet. Her er jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde si vurdering av dommen.
- Slike søksmål har vunne fram i andre land, seier forskar på klimasøksmål ved UiB, Esmeralda Colombo. Ho meiner me kan vente oss fleire slike søksmål i Norge.