Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

– Ein moot er ein god sjanse til å byggje nettverk. Vi får helse på mange menneske, og får vist fram cv-en til andre som jobbar innanfor EU-rett, seier UiB-studentane Natasha Greenslade, Erika Derfla og Vera-Ilhem Elfadl-Mohr.
Vil du ha innsikt i hvordan jussforskning drives, men samtidig få de samme mulighetene som ved et ordinært masterløp i rettsvitenskap? Da bør du søke Forskerlinjen ved Det juridiske fakultet innen 15. mai.
Havrettskonvensjonen av 1982 er laga for ei stabil verd. Der hav er hav, og der øyer stikk opp av havet, avmerkt som grøne og brune flekkar på kartet. I Stillehavet står heile statar i fare for å forsvinne i havet. Kva skjer då med havretten?