Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Ledelsen ved Det juridiske fakultet har nylig startet arbeidet med å finne tiltak som kan dempe karakterpresset og øke gjennomstrømmingen ved utdanningen. - Vi skal ha en ryddig prosess som ivaretar studentenes interesser, sier dekan Karl Harald Søvig.
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.
– Dei gode tala er eit resultat av målretta arbeid over mange år, seier studiedekan Halvard Haukeland Fredriksen.
«Pacta sund servanda»: Regelen om at avtaler skal haldast, er sjølve grunnsteinen i forretningslivet. 31. mai fyller Avtaleloven hundre år. Det juridiske fakultet feirar jubileet med seminar og fest!