Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 1. april 2020.
Prosjektet Politi- og påtalerett har ansatt en Ph.d-stipendiat og en forsker fra januar 2020.
– Det er som å køyre ned ei fjellside på ski, der den farten du får er eit resultat av energien frå publikum! Det seier ein letta og glad Jørn Øyrehagen Sunde etter å ha kome seg gjennom svart løype i formidling med god gli.
Høsten 2019 reiste forskergruppen i EU/EØS konkurranse- og markedsrett på et femdagers opphold ved Max Planck Institute for Innovation and Competition i München. Formålet med turen var å skape tettere bånd både faglig og sosialt i gruppen, og ikke minst å besøke en svært anerkjent forskningsinstitusjon innenfor vårt fagfelt.
Språk er makt. Og juss er språket til makta. No styrkar UiO og UiB samarbeidet om å gjere nyutdanna juristar i stand til å skrive på ein måte som alle kan forstå.