Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

When Harald started his law studies at UiB, he already had a fairly good idea of the path and career he wanted to pursue: take the NYC Bar Exam and practice as lawyer on Manhattan.
Et større mangfold stemmer, mer taletid til flere mennesker. Også til dem som vil spre hatefulle ytringer og desinformasjon som undergraver demokratiet. Jussprofessor Ragna Aarli (UiB) og jusstudent Sarah Zahid (UiB) skal sitte i kommisjonen som skal utrede ytringsfrihetes vilkår i 2020 og gi råd om veien videre.