Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
Sigrid Eskeland Schütz, sammen med Abdirahman Omar og Stefan Carpentier, har forfattet rapporten “Report on regulations and technological capabilities for monitoring CO2 storage sites” i forskningsprosjektet ACTOM.