Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Professor Berte-Elen Konow, professor Ingunn Myklebust og stipendiat Eirik Finserås gjorde seg bemerket under årets bærekraftskonfefanse. Se video fra sesjonene her.
Artikkelen «kohort» blant de mest leste i Store Norske Leksikon i pandemiåret i fjor. Bak står UiB-professor Sigmund Grønmo. Også jussprofessor Eirik Holmøyviks artikkel om koronaloven er en vinner.
Professor Eirik Holmøyvik har bidrege med norsk landrapport til det danske Folketinget si utgreiing om koronapandemien.
Tre medlemmer av forskergruppen tok del i Day Zero ved anerkjente SDG Conference Bergen 2021.
EU-/EØS-rettsutviklingen går som regel på høygir, og det er et vell av materielle og metodiske problemstillinger som er overmodne for forskning, sier professor Christian Franklin.
Det at domstolen og rettssystemet skal samspille med et større samfunn har alltid vært en drivkraft i det jeg har jobbet med i forskningen, sier professor Ragna Aarli.
The latest addition to our Researh Group is PhD candidate Lucie Ducarre.