Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Dekan Karl Harald Søvig ved Det juridiske fakultet er medlem av et nytt statlig utvalg som skal undersøke barnevernstjenesten i Norge.
Festskriftet Rett i Vest markerer 50-årsjubileet for juristutdanningen i Bergen. Nå kan du lese boken gratis på nett.
– Jeg mener at det bør være mer akademisk debatt om rettsspørsmål, og at man i større grad etterprøver kollegaers synspunkter, sier professor Asbjørn Strandbakken.
I rettsordningen vår kan strafferettsapparatet – påtalemyndigheten, advokater, domstolene og kriminalomsorgen – betraktes som ett av de viktigste tannhjulene. Hvordan kan rettsvitenskapelig forskning bidra til at det er velsmurt?
I det siste tiåret har Kinas rolle i Afrika vokst - hovedsakelig som en handelspartner og investor. Men nå har Kina også begynt å ha en større politisk rolle i Afrika.
Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har publisert sin artikkel, "Commitment decisions within EU and EEA Competition Law - A Threat to Judicial Review and Effective Private Enforcement?" i Tidsskrift for forretningsjuss, Årgang 25, nr. 1-2-2020, s. 121-147.
Four distinguished data protection experts will hold guest lectures this semester. Lectures are open to all interested students.
I seks år leder Ignacio Herrera Anchustegui prosjektet Gov-Wind som tar for seg de rettslige utfordringene ved reguleringer av havvind-produksjon. – Ingen juss, ingen havvind, sier han.
John Reidar Nilsen disputerte 19. mars 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Konstitusjonelle skranker for politiets polisiære virksomhetsutøvelse".
Mens Mikal Grønhaug Isaksen skrev masteroppgave i Harris advokatfirma og ble ansatt der etterpå, fikk Ella Pettersen jobb som militærjurist i Forsvaret etter å ha skrevet sin i Skatteetaten. – Ordningen er en svært viktig del av vår rekruttering, sier senioradvokat Ane Ottesen i Harris.