Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Stipendiat Tarjei Ellingsen Røsvoll publiserte tre artikler i 2020. Han inngår dermed i en svært positiv publiseringstrend ved Det juridiske fakultet for koronaåret 2020.
Tidligere visepreseindent i USA og æresdoktor ved UiB Walter Mondale gikk bort denne uken. Ansatte ved Det juridiske fakultet husker han som varm og imøtekommende.
Like før påskeferien ble professor Tore Lunde og førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø gjenvalgt til Konkurranseklagenemnda, som behandler klager på vedtak fattet av Konkurransetilsynet.
Samtlege av jussprofessor Eirik Holmøyvik sine juridiske konklusjonar om styresmaktene si handtering av Covid-19 er ført opp som kritikk- og læringspunkt i Koronakommisjonen sin rapport.
Kan du tenke deg å bruke femte studieår på å skrive en masteroppgave på Forskerlinja (70 sp) knyttet til rettslige rammer for bærekraftig godstransport i byer?