Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Jussprofessor Ingunn Elise Myklebust ved UiB meiner at innføring av byggegrense som vil endra føresetnadar i tidlegare reguleringplanar, bør underkastast individivduelt varsel.
Forskergruppens Ingunn Elise Myklebust og Ernst Nordtveit deltok 20. mai i panelsamtale om ulvefellingsaken arrangert av Enviro Bergen.
Cora Møller Jensen har mottatt 100 000 kroner gjennom UiB idé for å gjøre det enklere å reparere noe som er ødelagt.
Forskergruppen gjennomførte 23. april en workshop om vindkraft med studentgruppen Enviro.
Den første fellesartikkelen fra Pandemisenteret som enhet har nå blitt publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.