Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Thomas Vinje har holdt en gjesteforelesning på Competition Law-kurset
Endring i gradsforskriften åpner for at flere læresteder kan utdanne jurister. Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Handelshøyskolen har BI sendt inn søknader.
På nyåret tilbyr Pandemienteret et to ukers kurs (3. - 14. januar) for studenter om læring av covid 19-pandemien. Kurset er åpent for både PhD og masterstudenter fra alle fagfelt ved universitetet.
Hvordan bevarer man personvernet når man bedriver smittesporing med ny teknologi? Det skal førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka svare på under Pandemisenterets pandemifrokost fredag 22. oktober.
Her finn du informasjon om aktivitet knytt til prosjektet, som møter og seminar.
Kristian Strømsnes har utgitt sin doktoravhandling med tittelen: Anskaffelsesrettslig "uten virkning".
Professor Eirik Holmøyvik er varamedlem i Veneziakommisjonen. Denne veka reiser han til å Venezia for å gjennomgå den rettslege handsaminga av ei stor trygdeskandale i Nederland, som kan minne om vår eigen NAV-sak.
I artikkelen vurderer Oprysk blant annet om EUs "Digital Content Directive" sitt formål ikke blir ivaretatt som følge av at direktivet ikke berører opphavsretten.
Legal scholar Tova Bennet and philosopher Raffaele Rodogno have started in positions in the DIMENSIONS-project.
I artikkelen skrive Lunde om likheter og forskjeller mellom overtredelsesgebyr i konkurranseretten og foretaksstraff.