Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Forskningsrådets evaluering av rettsvitenskapen i Norge (JUREVAL) plasserer forskningen ved UiB i toppsjiktet.
Klagenemnda for offentlige anskaffelser og forskergruppen for europarett har gjennomført et interessant og nyttig fellesseminar
Jussprofessor Bjørn Henning Østenstad mener at debatten etter hendelsene i Kongsberg og på Bislett er ubalansert og at pressen svikter ved ikke å stille kritiske spørsmål til dem som roper på mer tvang. De rettsvitenskapelige miljøene har et særlig ansvar for å løfte frem perspektiver som mangler i det offentlige ordskiftet, mener han.
Jurister har blitt kritisert for å være en homogen gruppe mennesker. Det juridiske fakultet ved UiB diskuterer tiltak for å endre dette.
Forskergruppen for Europarett har hatt en innholdsrik tur til FIDE-kongressen i Haag.
Med midler fra Diku startet Universitetet i Bergen i år opp med et treårig prosjekt som skal gi mindre monologpreget kunnskapsoverføring og mer aktive jusstudenter.
Hvordan skal fremtidens jussutdanning se ut etter gradsmonopolet og hvordan skal jusstudiet rekruttere studenter med en bredere bakgrunn? Dette var tema som skapte frisk debatt da Det juridiske fakultet feiret UiBs 75-årsjubileum.