Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Masterstudent Elmira Oshnavie presenterte fra sin masteravhandling
Retten til privatliv og personvern blir stadig utfordret i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka tilbyr et masteremne til våren, som gjennomgår EUs GDPR-regler og personvern i vår digitale tidsalder.
Videopresentasjoner fra DIMENSIONS-konferansen om juridiske, filosofiske og medisinske perspektiver på psykiske lidelser og strafferett.
Klagenemndssekretariatet tilbyr to masterstipend på 10 000 kroner til jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor hhv. rettsområdet offentlige anskaffelser og/eller de andre rettsfeltene som organet håndhever.
Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø har skrevet en artikkel om skyldkravet i Konkurranseretten.
Prosjektet Politi- og påtalerett gir viktige faglige bidrag til det praktiske rettsliv i politiet og påtalemyndigheten. Professor og leder Gert Johan Kjelby mener at forskningsprosjektet har ført til en kraftsatsning på fagfeltet.