Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Forskergruppens medlem og mastergradsstipendiat Ingrid Gaupås har levert masteroppgave
Ronny Gjendemsjø har blitt utnevnt som professor i rettsvitskap
Den 12. mai presenterte Line Gjerstad Tjelflaat deler av sitt arbeid om erstatningsansvar ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser i konsern for forskningsgruppen for naturressurs-, miljø-, og utviklingsrett og forskningsgruppen for erstatningsrett.
Den 24.04 møttes forskningsgruppen for å høre på Andreas Slettevold gi en presentasjon om temaet klimaendringer og revisjon av kontrakter basert på uforutsette omstendigheter.
I utvalget sitter blant annet forskergruppens medlem Professor Halvard Haukeland Fredriksen.
Etter to år med pandemi ønskes alle jusstudentene velkommen til Dragedagen 19. mai. Det blir spennende foredrag på dagtid og gratis konserter på kveldstid. Musti kommer, kommer du?
Ukrainsk territorium har vært okkupert av forskjellige makter gjennom mange hundre år, men Ukraina har aldri gitt opp sin selvstendighet. – Det er viktig å kunne historien for å forstå hvordan ukrainere har det i dag og hvem vi er, sier førsteamanuensis Liliia Oprysk ved Det juridiske fakultet, som selv er fra Ukraina.
Jusstudent og havambassadør Nora Giæver har startet sin fire måneders tur over Stillehavet med Statsraad Lemkuhl. I alt seks jusstudenter er med på One Ocean-ekspedisjonen som setter bærekraft på dagsorden.
Forskergruppen for europarett og Klagenemndsekretariatet har hatt et felles fagseminar om temaer innenfor konkurranserett og offentlige anskaffelser.