Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

De neste 5 årene skal et stort, tverrfaglig prosjekt ved UiB flytte kunnskapsfronten innen kunstig intelligens (AI) med særlig søkelys på pålitelig og etisk utvikling i feltet. Programmet er støttet av EU og skal utdanne 19 forskere fra ulike disipliner til fremtidens forsknings- og teknologiledere.
Førsteamanuensis Melanie Hack skal delta i en arbeidsjakke i prosjektet Revising Work Time Flexibility Policies to Promote Work Inclusion (REFLEX). Prosjektet som er koordinert av OlsoMet får tildelt 12 millioner kroner gjennom programmet Velferd, kultur og samfunn.
Time flies...og da var det igjen stor stas å feire sommeravslutningen for BERG forskergruppen. Vi ønsker med dette en riktig god sommer til alle og gleder oss til et i det minste likeså spennende høstsemesteret!
Linda Gröning and Stephen Mathis participates at the 2023 Bergen Exchanges on Law & Social Transformation on August 17th.
Regjeringa har oppnemnt eit utval som skal granske utanlandsadopsjonar. Professor Camilla Bernt frå Universitetet i Bergen skal leie arbeidet.
Pandemisenteret inviterer til workshop å trekke lærdommer fra bruken av smittevernloven i COVID-19 pandemien.
Vi gratulerer førsteamanuensis Knut Martin Tande med prisen for årets foreleser fra JSU Bergen.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2023 - søknadsfrist 2. oktober 2023
Student og interessert i tverrfaglighet og veiledning? Da kan du bli studentfasilitator i TVEPS!
UiB-studentene Julie Lundin og Andrea Grytten presenterte funn og erfaringer fra Bedre læring, bedre jurister under Læringsfestivalen i Trondhiem.
Jussprofessor Terje Einarsen ved UiB er den første i Norge som har fått en lærebok om internasjonal folkerett oversatt til persisk.