Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) er i Dagens Næringsliv 22. Mars 2024. Skal det bli et norsk havvindeventyr, må vi løse disse utfordringene: stabil strømproduksjon, forutsigbare konsesjonsforhold og folkelig støtte.
Regjeringer og olje- og gasselskaper har som mål å elektrifisere olje- og gassproduksjonen på kontinentalsokkelen så raskt som mulig for å redusere klimagassutslipp. Tre medlemmer av forskningsgruppen har nylig skrevet artikler som tar opp problemstillingene ved dette rammeverket.
I samarbeid med Institutt for sammenlignende politikk inviterte forskergruppen eksperter på havvind fra Storbritannia, Danmark, Polen, Latvia og Norge til å delta på en tverrfaglig konferanse.
Det juridiske fakultet ved UiB har nylig ferdigstilt en rapport om bruken av kunstig intelligens (KI) i undervisning og prøving. I rapporten foreslås det en rekke tiltak for å legge til rette for faglig forsvarlig bruk av KI-verktøy gjennom studiene.
Senior Research Project Manager Krisztina Zálnoky fra Cambridge Institute for Sustainability Leadership presenterte spennende problemstillinger for forskningsgruppen under et webinar torsdag 14. mars.
PhD-stipendiat Kari Øverland forsker på hvordan sakkyndige vurderinger av barn som har begått alvorlige kriminelle handlinger foregår.
– Det nordiske perspektivet er verdifullt fordi vi har så mange kulturelle og verdimessige røtter til felles, selv om reglene er ulike, sier Det juridiske fakultet sin nye æresdoktor, Mads Bryde Andersen. Professoren ved Københavns universitet er en aktiv pådriver for å holde den fellesnordiske rettstradisjonen i live.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid - søknadsfrist 30. april 2024.
Under Meltzermiddagen 8. mars ble det kunngjort at årets Meltzerpriser tildeles professor Nina Langeland, professor Nikolai Østgaard, professor Christian Haug Eide, forsker Ellen Christine Røyrvik og professor Eirik Holmøyvik.
Professor Terje Einarsen er redaktør av den nypubliserte kommentaren til FNs flyktningkonvensjon.