Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Hvert år blir mellom 15 og 25 kandidater ferdige med en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Kandidatundersøkelsen gir nyttig informasjon om kandidatene som uteksamineres: Hva jobber de med? Hvor jobber de? Hvordan oppleves overgangen fra studier til jobb? Disse og mange andre spørsmål om utdanning og arbeidsliv belyses i rapporten.
Instituttets professor Atle Møen er ute med en ny publikasjon om den anerkjente sosiologen Peter Wagner og modernitetsbegrepet.
Den norske samfunnet er blitt mer elitistisk, de rike rikere og de mektige mektigere.
Alf Gunvald Nilsen, førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, har i samarbeid med Laurence Cox, sosiolog ved National University of Ireland i Maynooth, skrevet boken som nylig ble publisert av Pluto Press.
Hildur var ansatt ved Sosiologisk institutt fra 1977 til hun gikk av med pensjon i 1999. I løpet av denne tiden hadde hun en rekke verv ved instituttet, blant annet var hun styrer i en treårsperiode fra 1993 til 1996 og fra 1999 til hun flyttet østover i 2005 var hun professor emerita. I sin ansettelsestid var hun med på å sette et preg på Sosiologisk institutt som fremdeles er levende ved vår... Les mer
Kari Wærness utfordrer venstresiden til å ta diskusjonen om fødselspermisjon til et større perspektiv enn likestilling i en kronikk i dagens Klassekampen.