Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Sammen med sin britiske kollega fra King's College London, Shereen Hussein har Karen Christensen skrevet en artikkel om mannlige migranter i omsorgsarbeid i Storbritannia.
International Long Term Care Policy Network ved LSE i London, har en intervjuserie hvor Karen Christense har blitt intervjuet om karakteristika og utfordringer i norsk eldreomsorg.
Kjetil G. Lundberg (UniReseach Rokkansenteret) og Liv Johanne Syltevik (Sosiologisk institutt) har publisert en artikkel i Journal of Organizational Ethnography om hverdagslivet på NAV-mottak.