Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Hverdagens ‘care loops’ lager flyt i hverdagen for de mange. Men ikke hos alle.
Artikkelen diskuterer endringer i kjønnsroller knyttet til migrasjon, innenfor en kontekst som handler om nord/nord mobilitet.