Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Hvordan påvirker koronaviruset samfunnet? Flere av våre dyktige sosiologer har bidratt i det offentlige ordskiftet, og vi har samlet noen av bidragene deres på denne siden. Her kan du finne tekster med sosiologiske perspektiv på ulike tema knyttet til Covid-19 og pandemiens påvirkning på individ og samfunn.
I denne artikkelen argumenterer Atle Møen for at det er viktig med ein tovegskommunikasjon mellom sosiologien og eit naturalistisk perspektiv på evolusjonen. Det kan vera gode grunnar for at sosiologien treng ei naturalistisk vending, men det er like viktig å peika på at den nye evolusjonsbiologien, nevrovitskapen og den kognitive vitskapen treng ei sosial vending.