Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Notatet, "Giardiasaken i Bergen - Krisehåndtering, samordning og flernivåstyring", inngår i prosjektet "Flernivåstyring i spenningsfeltet mellom funksjonell og territoriell spesialisering" ved Rokkansenteret. Det er basert på Eirik Dalheims masteroppgave "Kommunal krise, nasjonal vekker – en studie av Bergen kommunes håndtering av giardiautbruddet høsten 2004" ved... Les mer
De siste tjue årene har utdanningssystemene for høyere utdanning vokst kraftig, både i Norge og Europa. Samtidig har politikere og offentlighet blitt mer opptatt av høyere utdanning og forskning, hvordan ressursene brukes og hvilke resultater de oppnår som utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Noatatet "Coordinating "Wicked issues": The country Governor's Role in Norwegian Internal Security" er en del av forskningsprosjektet «Multi-level governance in the tension between functional and territorial specialization». Notatet ser nærmere på fylkesmannens samordningsrolle på samfunnssikkerhetsområdet, med bakgrunn i en spørreundersøkelse fra 2008.
Democracy and administrative policy: Contrasting elements of NPM and post-NPM
Anne Lise Fimreite er en av tre gjesteredaktører i det nyeste nummeret av Tidsskrift for Velferdsforskning nr.3, 2009.