Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Democracy and administrative policy: Contrasting elements of NPM and post-NPM
Anne Lise Fimreite er en av tre gjesteredaktører i det nyeste nummeret av Tidsskrift for Velferdsforskning nr.3, 2009.