Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

CMI-UiB Fredagsseminar på Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, Jekteviksbakken 31, 27. august kl. 12.00-14.00. Innleder: Thor Øivind Jensen
Sammenlignet med USA er norske folketellinger beskjedne og lunkne affærer. Den tiårlige grunnlovsbestemte tellingen i God’s own country, begynte offisielt den 1.april(!). Den er beregnet å koste minst 14 milliarder dollar, omtrent 47 dollar per hode og sysselsetter over 600 000 midlertidig. Dette skriver Linda Sangolt i den nyeste utgaven av tidsskriftet 'Stat og Styring'
Notatet «Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften 24.mai 2007» inngår i prosjektet «Flernivåstyring i spenningsfeltet mellom funksjonell og territoriell spesialisering», finansiert av Norges forskningsråd. Det er basert på Knut Lervågs masteroppgave ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap,... Les mer