Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Færøyene styrker eget universitet og starter undervisning på masternivå i organisasjonsteori ved hjelp av Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap.