Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Omtale av boka "The Ashgate Research Companion to New Public Management" av Per Lægreid og Koen Verhoest på nettsidene til Esade Law and Business School. Per Lægreid og Tom Christensen er redaktørar av boka som nylig blei utgitt på forlaget Ashgate.
New article by Steinar Askvik, Ishtiaq Jamil (UiB) and Tek Nath Dhakal (Tribhuvan University). The article is published in International Political Science Review.
Nordiske organisasjonsstudier 4/2010 er nå utgitt. Professor Paul G.Roness ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsteori er ansvarlig redaktør. Gjesteredaktører i denne utgaven er Elisabeth Sundin og Malin Tillmar ved Avdelningen för företagsekonomi - Department of Management and EngineeringHelix VINN Excellence Centre.
"Hvordan den norske fiskeriallmenningen ble privatisert. Om Bjørn Hersougs forskningsmetode" er tittelen på bokessayet av Professor Gran i siste nummeret av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift i 2010.