Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ny artikkel av Per Lægreid og Tom Christensen i European Political Science Review.
Teknologiledelse er et av etter- og videreutdanningsemnene som tilbys på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. - Studiene har gitt meg et bredere perspektiv, sier student Pål Øia i en artikkel på Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) sine websider.
Artikkel av Thor Øivind Jensen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. "Brukernes røst om medisiner – gjensyn med en undersøkelse om pasienterfaringer fra 1979" er publisert i første utgaven av Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2011.
Ny bok av Kjetil Børhaug ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Medforfattere er Ingrid Helgøy, Anne Homme, Dag Øyvind Lotsberg og Kari Ludvigsen ved Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen.
Ny artikkel av Professor Thorvald Gran i Journal of Institutional Economics, publisert av Cambridge Journals. Artikkelens fulle tittel er "John Searle on the concept of political power, the power of states and war-making: why states demand a monopoly of the organisation and use of soldiers".
Notatet er skrevet av Per Lægreid og Anne Lise Fimreite ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap/Uni Rokkansenteret, sammen med Philippe Bezes og Patric Le Lidec ved National Center for Scientific Research (CNRS,CERSA), Paris.