Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

I artikkelen i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (2/2011) ser Kristin Lofthus Hope og Lise Hellebø Rykkja nærmere på innføring av enhetlig ledelse på ulike nivåer ved UiB og NTNU de siste årene. Den sentrale problemstillingen omhandler de ansattes oppfatninger av enhetlig ledelse.
Innlegg av Thorvald Gran i den nyeste utgaven av Historisk Tidsskrift.
Article by Roberts Kabeba Muriisa and Ishtiaq Jamil in the SAHARA Journal; "Addressing HIV/AIDS challenges in Uganda: does social capital generation by NGOs matter?"
Artikkel med redaktørane av den nye boka "Organisering, samfunnsikkerhet og krisehåndtering" i På Høyden den 10.juni.