Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

The NOMA and NUFU programmes are coming to an end. Norwegian and Asian project participants met in Bangladesh to discuss achievements, challenges and the way ahead.
The Master in Public Policy and Governance (MPPG) Program has published a book "Understanding Governance and Public Policy in Bangladesh". The book is jointly edited by Dr. Ishtiaq Jamil, Prof. Salahuddin M. Aminuzzaman, Prof. Steinar Askvik and Dr. Tawfique M. Haque.
Ann Karin Tennås Holmen disputerte fredag 14.oktober for PhD-graden ved UiB. Hun argumenterer i sin avhandling for at vi enten må godta at politikerne mister kontroll, eller at vi må finne nye insentivstrukturer for å sikre kontrollen. For styringsnettverkene er kommet for å bli
Steinar Askvik, Bjarne Espedal og Hallgeir Gammelsæter er redaktører av boken "Kunnskap om ledelse" som er et festskrift for professor Strand ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Dag Erik Berg ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap disputerte 12.10.2011 for PhD graden ved UiB. Aftenposten hadde samme dag en artikkel som omtaler hans arbeid.