Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Per Lægreid and Tom Christensen has published a new handbook article in Handbook on the Politics of Regulation.
I oktober ble konferansen "Fem år med Nav" avholdt i et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Uni Rokkansenteret. Det er nå utgitt et temanummer om evalueringen av reformen. Redaktører for temanummeret er leder av evalueringen Anne Lise Fimreite og leder av modul 2 Jacob Aars.
This new volume in the series Research in Public Policy Analysis and Management is edited by Sandra Groeneveld and Steven Van De Walle. Tom Christensen and Per Lægreid have contributed with the second chapter named "Post-NPM Reforms: Whole of Government Approaches as a New Trend".
This new volume in the series Research in Public Policy Analysis and Management is edited by Sandra Groeneveld and Steven Van De Walle. Tom Christensen and Per Lægreid have contributed with the second chapter named "Post-NPM Reforms: Whole of Government Approaches as a New Trend".