Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

New article in Governance by Philippe Bezes, Anne Lise Fimreite, Patrick Le Lide, and Per Lægreid.
Forskningsrådet har vedtatt rapporten fra programplanutvalget som grunnlag for et nytt forskningsprogram om samfunnssikkerhet - SAMRISK II.
Professor Per Lægreid uttaler seg i samband med artikkel i Aftenposten angåande utbygginga av det nye nødnettet.
Ishtiaq Jamil har bidratt med følgende kapittel i boken "Millennium Development Goals and Community Initiatives in the Asia Pacific"