Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Forskningsrådet har vedtatt rapporten fra programplanutvalget som grunnlag for et nytt forskningsprogram om samfunnssikkerhet - SAMRISK II.