Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Oppmøtet var stort da Jon Krosnick besøkte Norsk medborgerpanel idag. Et inspirert publikum noterte flittig under hans innlegg om spørreundersøkelser.