Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

- Public administration is about everything we are doing in national development, says ph.d. candidate Orest Masue. His project is about empowerment of school committees and parents in Tanzania. - It seems that the assumption “the more opportunity, the more empowerment” does not work here.
NOS nr. 4 2013 er viet til artikler om SCANCOR (The Scandinavian Consortium for Organizational Research) i anledning deres 25-års jubileum i år.
On the 18th of November 2013, the Department of Administration and Organization Theory at the University of Bergen hosted a lecture entitled "The Bergen school in political science: Science results, organization and identity".
The Emotional Dimension in Risk Assessment: A Cross-Country Study of the Perceptions of Child Welfare Workers in England, Norway and California (United States)
Comparing university organizations across boundaries
Transatlantic Science Week 2013 arrangeres av den norske ambassaden i Washington DC i samarbeid med Forskningsrådet, Kunnskapdsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Statsrådene fra begge departementene deltok på konferansen. Konferansens hovedtema var "Shared solutions to common challenges" og fokuserte på internasjonal sikkerhet, cybersikkerhet, massive open online... Les mer
Kristin Lofthus Hope's book review has been published in the journal "International Studies in the Philosophy of Science".
Professor Per Lægreid innledet på et seminar med temaet "Er norsk offentlig forvaltning i krise? Norsk forvaltning som avviker i europeisk sammenheng" i regi av Norsk statsvitenskapelig forening og Stat og styring på Litteraturhuset i Oslo 4. november. Departementsråd Ingelin Killengreen fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet kommenterte Lægreids innlegg, etterfulgt... Les mer
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har oppnevnt Ivar Bleiklie som medlem av et utvalg som skal se på reformer av høyere utdanning i Danmark.
Nummer 3/2013 av NOS omhandlar spørsmål knytt til samfunnssikkerhet og beredskap med bidrag frå mellom anna Per Lægreid, Lise Rykkja og Peter Lango.
Steinar Askvik, Ishtiaq Jamil & Farhad Hossain are editors of a new special issue of International Journal of Public Administration, on the topic Administrative Culture in Developing and transitional Countries.
"Is the Type of Misconduct Decisive for the Perceived Legitimacy of Whistleblowing? A Study of Municipal Managers’ Assessments of Whistleblowing in Cases of Harassment and Corruption"
"Is the Type of Misconduct Decisive for the Perceived Legitimacy of Whistleblowing? A Study of Municipal Managers’ Assessments of Whistleblowing in Cases of Harassment and Corruption"